STRATEGISK AFKLARING: HVEM ER I OG HVOR ER I?

Formål

Første skridt er at få kortlagt, hvordan jeres aktuelle brand ser ud. Nogle gange er opfattelsen af et brand forskelligt, afhængigt af om du spørger ledelsen, medarbejderne, partnerne, kunderne eller pressen. I værste fald har de alle forskellige billeder af, hvem og hvad virksomheden står for.

 

Det betyder, at signaler inkl. produkter og kommunikation fra virksomheden opfattes forskelligt. I værste fald kan de derfor gøre direkte skade. I bedste fald har de måske kun begrænset effekt.

 

Den strategiske afklaring har derfor til formål at finde ud af, hvor I står lige nu

Det kræver svar på spørgsmål som: Hvad er jeres mål og værdier? Hvordan arbejder I? Hvordan er jeres værdikæde? Hvordan ser jeres marked ud? Hvad gør konkurrenterne? Hvem er kunderne (direkte og indirekte)? Hvem er stakeholders? Hvordan er kunderejsen i dag? Hvordan optræder I udadtil og hvordan hænger det hele sammen?
Metode

Med udgangspunkt i en dialog med ledelsen arbejdes med følgende områder:


  • desk research – marked og konkurrenter samt jeres online og mediamæssige tilstedeværelse
  • field research – besøg hos relevante stakeholders som forhandlere, butikker, kunder etc.
  • interviews – interne og eksterne interviews med medarbejdere, kunder og andre relevante stakeholders
  • workshops – afhængigt af forløbet anvendes workshops og måske fokusgrupper hvis relevant


Alle forløb er individuelle og designes ud fra jeres specifikke situation, behov og mål.
Resultat

Udbyttet er en omfattende afdækning af jeres virksomhed og brand som I fremstår i dag. Fokus er specifikt rettet mod, om der er sammenhæng mellem hvad I siger, hvad I gør, og hvordan det reelt opfattes udenfor murene – og det gælder både værdier, service, produkter og mange andre facetter. Afhængigt af resultatet vil der også være en anbefaling til relevante udviklingsindsatser.