STRATEGISK BRANDING: HVORDAN SKABER I SAMMENHÆNG?

Formål

Mens alle de øvrige faser i vid udstrækning retter fokus indad på de elementer i virksomheden, der har betydning for den fremtidige succes, handler denne fase om at kigge udad og sikre, at indsatsen også bliver set og forstået (rigtigt) af markedet.

 

Så her skal brandet kommunikeres til og med markedet. På en måde, der underbygger vision, værdier, mål, retning og alle nuancer af brandet (for det er nuancerne, der gør jeres brand unikt).

 

Her er det specielt vigtigt at forstå modtageren i dybden og dermed målrette budskab og indhold individuelt uanset om modtageren er kunde, enduser eller journalist.

Derfor handler det om at få svar på spørgsmål som: Hvad er brand essence? Hvad er historien? Hvordan skaber vi en sammenhængende fortælling? Hvem er stakeholders? Hvad er brandets relevans for dem? Hvilken rolle spiller de for forretningen? Hvordan sikrer vi sammenhæng mellem vores og deres brand image? Hvilke medier/kanaler/platforme skal vi bruge? Hvordan? Har vi styr på kunderejsen? Hvordan tackler vi pressen? Skal vi inddrage udvalgte partnere?
Metode

Med udgangspunkt i en dialog med ledelsen arbejdes med følgende områder:


  • desk research – hvordan optræder jeres konkurrenter, og hvordan agerer kunderne
  • field research – besøg hos relevante partnere
  • interviews – inddragelse og interviews af relevante stakeholders efter behov
  • workshops – forskellige typer workshops med forskellige stakeholders
  • fokusgrupper – hvis relevant
  • design sprint – anvendes typisk ved hurtig udvikling og test af nye idéer


Alle forløb er individuelle og designes ud fra jeres specifikke situation, behov og mål.
Resultat

Efter forløbet har I en overordnet afklaring af jeres brand inkl. essens, grundfortælling, udtryk og virkemidler samt en vejledning til, hvordan I fremadrettet sikrer den røde tråd. Desuden ligger en beskrivelse af målgrupper og hovedbudskaber samt hvilke primære og sekundære medier og kanaler, der skal bruges.