STRATEGISK RETNING: HVOR VIL I HEN?

Formål

Baseret på den strategiske afklaring, er næste fase at finde ud af, hvor I vil hen. Uanset om der er en tydelig rød tråd i jeres udvikling op til i dag, eller om den er foregået i zig zag, står I, hvor I står.

 

Men det betyder ikke, at I ikke fremover kan vælge at skærpe jeres retning, eller måske vælge en helt ny. Mange brancher oplever i dag, at den klassiske forretningsmodel indenfor deres branche er under pres, og både indenfor og på tværs af brancher er nye aktører klar til at disrupte.


Så i denne fase handler det om at finde ud af, om I skal fortsætte eller justere jeres retning.

Er der åbenlyse muligheder i branchen? Trusler? Er der opstået nye spændende markedspotentialer? Har I flere forretningsområder/ produktporteføljer, og er der sammenhæng? Udnytter I alle jeres kompetencer/knowhow? Kan I forbedre værdikæden? Kan kunderejsen forbedres? Breder I jer over for mange områder? Eller for få? Er der trends eller megatrends i samfundet, der peger i nye retninger? Er teknologien tidssvarende? Giver digitaliseringen nye muligheder for jeres forretning? Globaliseringen? Bæredygtighed? Skal vi overveje strategiske partnerskaber?
Metode

Med udgangspunkt i en dialog med ledelsen arbejdes med følgende områder:


  • desk research – analyse af trends og muligheder inkl. aktuelle og potentielle konkurrenter
  • field research – afhængigt af forløbet besøg hos relevante stakeholders
  • interviews – interne og eksterne interviews med medarbejdere, kunder og andre relevante stakeholders
  • workshops – afhængigt af forløbet anvendes workshops og måske fokusgrupper hvis relevant

 

Alle forløb er individuelle og designes ud fra jeres specifikke situation, behov og mål.
Resultat

Efter forløbet står I med en sammenhængende plan for, hvordan I kan skærpe jeres tilstedeværelse i markedet og skabe større sammenhæng fra vision til drift og på tværs af produkter, forretningsområder og siloer. Planen vil omfatte en kortlægning af oplagte potentialer og identifikation af nye vækstområder samt anbefaling til relevante indsatser og tiltag.