STRATEGISK UDVIKLING: HVORDAN KOMMER I DERHEN?

Formål

I løbet af afklarings- og retningfasen er det sandsynligt, at der er opstået nye idéer og tiltag. Det kan være alt fra en ny organisering af salgsindsatsen, nye produktkategorier, større fokus på digitale markedspladser og interne trivselsanalyser til konkrete kundetiltag, ny visuel stil eller udvikling af helt nye supplerende forretningsområder.

 

Uanset hvad skal det tænkes ind i det samlede billede, udvikles, skabes og implementeres.

 

Derfor handler det her om at identificere de vigtigste tiltag, prioritere dem og sikre, at de bliver gennemført.

Det indebærer spørgsmål som hvilke tiltag er forretningskritiske og hvilke er bare nice-to-have? Hvad er tidshorisonten? Hvad er processen? Hvordan sikrer vi sammenhæng? Hvordan sikrer vi succes? Hvordan sikrer vi, at alle relevante stakeholders forstår det – internt og eksternt? Hvordan lancerer vi – og hvordan følger vi op?
Metode

Med udgangspunkt i en dialog med ledelsen arbejdes med følgende områder:


  • desk research – afdækning af muligheder og faldgruber
  • field research – inddragelse af relevante stakeholders som fx samarbejdspartnere efter behov
  • interviews – inddragelse og interviews af relevante stakeholders efter behov
  • workshops – workshops kan være en central del af udviklingsfasen, evt. kombineret med…
  • design sprint – god til hurtigt at udvikle og teste nye idéer og koncepter


Alle forløb er individuelle og designes ud fra jeres specifikke situation, behov og mål.
Resultat

Efter forløbet står I med en række meget konkrete tiltag til, hvordan I fremadrettet styrker jeres markedsposition. Dette kan både omfatte justering eller nedlukning af eksisterende indsatser og områder samt skabelse af helt nye. Desuden får I også en anbefaling til prioritering af tiltagene samt et forslag til den videre udviklings-, gennemførelses- og implementeringsproces.